top of page

logopedie

Kinderen

Articulatiestoornissen

1. Functionele articulatiestoornissen (fouten in leerproces)

2. Myofunctionele articulatiestoornissen (problemen van structurele aard)

3. Neurogene articulatiestoornissen(dyspraxie en dysartrie)

  • Dyspraxie

  • Dysarthrie

Leerstoornissen

Leerproblemen: Dit kan gaan om problemen bij het automatiseren, maar ook bij het aanleren van vaardigheden of technieken op meerdere vlakken.

 

Leerstoornis: Bij andere kinderen blijven deze problemen hardnekkig voortduren, ook na intensieve begeleiding. 

 

1. Dyslexie (lezen)

2. Dysorthografie (spelling)

3. Dyscalculie (rekenen)

 

Taalstoornissen

1. Een vertraagde of gestoorde taalontwikkeling (op zichzelf staande of specifieke taalstoornissen)

2. Verworven taalstoornis

3. Niet op zichzelf staande of niet-specifieke taalstoornissen

 

 

Eet- en drinkproblemen bij baby’s en jonge kinderen
SMOG 

 

Volwassenen

 

Verworven neurogene stoornissen

 

1. Afasie

2. Dysarthrie

3. Apraxie

slikstoornissen

 

1. slikrevalidatie: gerichte oefeningen in functie van het herstel van de normale slikfunctie
2. compensatie technieken: leren hoe problemen(verslikken, hoesten) te vermijden tijdens eten en drinken. Compensatiestrategieën richten zich voornamelijk op een verandering van hoofdhouding en op bepaalde aangepaste manieren van slikken of het veranderen van uw dieet. 

veronic
van dingenen
Bachelor in de logopedie

Bachelor in het lager onderwijs

Postgraduaat Dysfagie

SMOG-attest


0498 15 28 51
veronic.vandingenen@gmail.com

5B2A7572 (2).JPG

praktische info

tarieven

Zie website RIZIV

Welke stappen moet ik ondernemen voor start logopedie?
  1. Raadpleeg een NKO- of kinderarts voor een voorschrift logopedisch bilan

  2. Neem contact op met een logopediste

  3. Intakegesprek

  4. Onderzoek + verslag

  5. Adviesgesprek

  6. Indien logopedie noodzakelijk is: raadpleeg terug de NKO- of kinderarts voor een voorschrift logopedische therapie

  7. Start therapie

bottom of page