top of page

typ tien instructie

TypTien is een nieuwe typmethode om speels en vlot te leren typen op de computer voor iedereen. In 10 lessen leren de kinderen blind typen en kennen ze een volledig toetsenbord van buiten.

U kunt uw kind typlessen laten nemen in onze praktijk volgens de methode : Typ Tien. Dit gebeurt meestal individueel of in kleine groepjes.

Kinderen met fijnmotorische problemen, dyspraxie of zelfs dyslexie hebben het vaak heel moeilijk om te schrijven. De schrijfmotoriek schiet te korte en hoewel ze wel weten wat ze zouden willen schrijven, krijgen ze hun gedachten maar moeilijk op papier.

Werken op een computer zou een hulp kunnen zijn, maar daarvoor moeten ze kunnen typen.

Maar ook voor anderen kinderen is de techniek ideaal. Tegenwoordig is de maatschappij zo ingesteld dat leren werken met een computer echt noodzakelijk is.

TypTien heeft een unieke aanpak, waardoor het voor kinderen met handvaardigheidproblemen gemakkelijker wordt om blind te leren typen. Door gebruik te maken van therapeutische inzichten in hoe je het motorisch leren van kinderen kan verbeteren is een heel eigen aanpak ontstaan.

Om het typen zo goed mogelijk te integreren worden alle leerkanalen gelijktijdig aangesproken. Er wordt gewerkt met kleurtjes, met figuurtjes, met verhaaltjes , spelletjes, invuloefeningen, denkoefeningen, …

Bewust met iets anders bezig zijn om het onbewuste in één keer goed te automatiseren! We leren eerst de letters en letterposities automatiseren en dan vanuit deze kennis pas het motorisch uitvoeren.

hilde gielen

Lic. kinesitherapie

0479 399 789

gielenhilde@gmail.com

mart pelsmakers

Master in de kinesitherapie

0494 234 602

pelsmakersm@gmail.com

daphne dillen

Master in de kinesitherapie

0476 307 601

daphnedillen@hotmail.com

5B2A7516 (2).JPG

lore de bie

Master in de kinesitherapie

0478 412 041

loredebie@hotmail.com

5B2A7535 (2).JPG
5B2A7581 (2).JPG
5B2A7649 (2).JPG

praktische info

wat breng je mee naar 
de eerste consultatie

  • Identiteitskaart

  • Klevertje van de mutualiteit

  • Voorschrift van de arts

tarieven

Tarieven zijn afhankelijk van de nomenclatuur / aandoening.

 

Tijdens het intakegesprek geven we hier meer informatie over. 

heb je
een vraag?

Wij helpen je graag verder!

bottom of page