top of page

Osteopathie

wat is osteopathie juist? 

 

Osteopathie is een manuele geneeskunde die zich baseert op anatomie, neurologie en fysiologie. Het klinisch onderzoek en de behandeling, voorafgeggaan door een uitgebreide bevraging (anamnese), zijn typerend en betrekken vaak verschillende lichaamsonderdelen: het bewegingsapparaat (botstukken, ligamenten en spieren), de ingewanden, de schedel, maar ook andere zachte structuren zoals bloed- en lymfevaten, fasciae, zenuwbanen, e.a.

 

De doelstelling van de osteopaat D.O. is een overzicht te bekomen van de probleemzones in het lichaam, om al zo de primaire oorzaak te vinden en te behandelen. Eerder dan zich alleen te richten op de symptomen, probeert de osteopaat D.O. de ganse oorzaak-gevolgketen te betrekken in zijn behandeling. Zo kan de plaats die het meeste zorg nodig heeft ver verwijderd liggen van de plaats van pijnklachten: bv. darmen bij kniepijn, maag of lever bij nekklachten, voet bij heup- of rugklachten. De dingen die klachten of bewegingsverlies veroorzaken, zijn zeer uiteenlopend: een val, een bevalling, een enkel omslaan, stress of emotie, ontstekingen en operaties, voedings- of levensgewoonten en ga zo maar door.
Het kan jaren duren voor een bewegingsverlies ook daadwerkelijk klachten geeft ergens in het lichaam. Een osteopaat kan deze bewegingsverliezen al in een vroeg stadium detecteren, net daarom is een preventief onderzoek ook interessant.
Osteopathie is een complementaire geneeskunde waarbij veiligheid van het grootste belang is. De behandelmethodes zijn dan ook altijd aangepast aan het individu. Een goede samenwerking met de artsen is uiteraard ook van groot belang om andere betrokken factoren, die buiten het domein van de osteopathie liggen, tijdig te laten onderzoeken en behandelen.

hoe verloopt een behandelingssessie? 

Een eerste sessie start steeds met een anamnese, een uitgebreid gesprek. Ook vroegere operaties, ongelukken en gebruik van medicatie komen daarbij aan bod.

In het onderzoek wordt opnieuw naar het totaalbeeld gekeken en we zoeken de oorzaak van het probleem. Indien nodig krijgt u de nodige preventie-adviezen om uw klachten verder te beperken. Een vervolgsessie zal steeds gestart worden met een evaluatiegeprek, een beperkter klinisch onderzoek en verdere behandeling.

De osteopaat werkt uitsluitend met de handen. De uitgevoerde technieken zijn aangepast aan de patiënt en de structuur die behandeld wordt. Deze technieken gaan van stevig tot zacht, aangepast aan de nood en wil van de patiënt.

Tot enkele dagen na de behandeling kan je wat stijfheid of extra klachten ervaren, dat betekent dat je lichaam zich aan het aanpassen is. Daardoor varieert de periode tussen twee behandelingen van één week tot twee maanden. Meerdere behandelingen zijn soms nodig om een optimaal evenwicht te bereiken.

 

een greep uit de brede waaier van
indicaties voor osteopathie
 • acute (blokkage) of chronische klachten van rug of nek

 • bekkenklachten

 • whiplash

 • peesontstekingen zoals achillespees, “hielspoor”, tenniselleboog, rotator cuff schouder 

 • verschillende hoofdpijnen (o.a. migraine, spanningshoofdpijn, duizeligheid)

 • incontinentieproblemen/ gynaecologische problemen

 • maag/darmklachten zoals reflux, constipatie, winderigheid, krampen, …

 • menstruatiepijnen

 • chronische sinusitis

 • kaakgewrichtsproblemen

 • foute beet

 • tanden klemmen of knarsen (bruxisme)

 

Bij kinderen:

 • reflux

 • darmklachten

 • torticollis (hoofdje draait niet naar beide kanten)

 • plagiocephalie ( afvlakking of asymmetrie schedel)

 • huilbaby

 • niet geïntegreerde babyreflexen ( bij bv leer- of leesstoornissen, problemen motoriek)

 • pre-orthodontische aanpak van ontwikkeling gebit

 • onrust of agressiegedrag bij ASS (autisme)

over walter

Walter behaalde zijn D.O.-diploma aan het Flanders international college of osteopathy (FICO) in januari 2011 en is sindsdien aangesloten bij de beroepsvereniging van osteopaten (BVBO). Zijn 18 jaar ervaring als kinesitherapeut/manueel therapeut bezorgde hem reeds heel wat letselkennis

en geeft hem een goed inzicht in de combinatiemogelijkheden van osteopathie en kinesitherapie, welke beide in onze praktijk kunnen gevolgd worden. Een goede interne communicatie en patiëntbespreking is hierbij zeker een meerwaarde.

 

Als gewezen nationaal subtopatleet atletiek en wielertoerist is Walter thuis in het domein van de sportletsels. Hij kan je de juiste adviezen geven voor het heropstarten van de sportactiviteiten.

 

Door de vele gevolgde postgraduaat bijscholingen is er voldoende kennis en ervaring aanwezig voor het behandelen van baby’s en kinderen. Extra expertise in de kaak- keelregio en de ontwikkeling van het gebit (correcte beet) zijn verworven over de jaren.

WALTER LÖFGREN

Gediplomeerd osteopaat D.O. volwassenen, baby's / kinderen,

sport, kaakproblematiek

0495 831 616

info@zorgenhuis.be

gevolgde postgraduaat bijscholingen

 • diverse seminaries baby-osteopathie.(2011 – ’12, 2018)

 • invloed kaakgewricht en beet op de rest van het lichaam (posturologie) en omgekeerd (2011)

 • ondersteunende invloed van osteopathie bij lees- en leermoeilijkheden (dyslexie, dyscalculie, autisme, e.a.) (2012 – ’13)

 • osteopatische fasciale technieken (2014)

 • pre-orthodontische optimalisatie. (2015)

 • osteopathie bij chronische vermoeidheid en fibromyalgie (najaar 2016)

 • osteopathie bij baby’s en jonge kinderen: the essentials (maart 2018)

 • niet geïntegreerde babyreflexen (april 2019)

 • gebruik van echografie voor de evaluatie/ differentiatie van klinische bevindingen. (dec 2019 – sept 2020)

 • PNE (percutane naald electrolyse): een nieuwe techniek voor de behandeling van chronische peesletsels.{achillespees, kniepees, tenniselleboog, golverselleboog, fascia plantaris (hielspoor), schouderpezen} september 2020 – januari 2021

 • congres kinderosteopathie Leuven (april/oktober 2021)

5B2A7550 (2).JPG

praktische info

Terugbetaling

Dankzij het D.O.-diploma is Walter officieel erkend door de ziekenfondsen en beroepsvereniging(

BVBO) en terug te vinden op osteopathie.be., de zoekmachine voor officiëel erkende osteopaten.

U ontvangt bijgevolg een bewijs voor tussenkomst van uw ziekenfonds (€10).

bottom of page