top of page

psychomotoriek

Doelstelling:

De basis van goed kunnen bewegen wordt tussen de leeftijd van 0 en 8 jaar gelegd.

Het is dan ook enorm belangrijk dat kinderen alle motorische ontwikkelingsdomeinen op kleuterleeftijd onder de knie krijgen, want door een gebrek aan ruimte en/of bewegingskansen, ontstaat er bij vele kinderen een tekort aan bewegingservaring.

 

Dit tekort kan leiden tot latere problemen op het vlak van schoolse vaardigheden zoals lezen, rekenen, schrijven….

 

Jonge kinderen hebben enerzijds een natuurlijke noodzakelijke bewegingsbehoefte, maar ook het gebrek aan bewegingskansen in onze moderne leefwereld is een reden om als ouder aandacht te hebben voor meer beweging, thuis en op school.

 

Wanneer we laattijdig een tekort of een achterstand vaststellen is het vaak moeilijker om dat later in te halen.

 

Tijdig ontdekken en oplossen: het kan!

Doelgroepen:

Psychomotorische therapie is een behandelingsvorm waarbij er gewerkt wordt rond de basisvaardigheden in de ontwikkeling van het kind.

Een vlotte motorische ontwikkeling is pas mogelijk als de neurologische en sensorische ontwikkeling goed verloopt. Als er hier storingen optreden, kan de motoriek zich niet optimaal ontwikkelen.

Het is dus belangrijk dat de motorische mijlpalen goed opgevolgd worden.

Baby's

Wanneer wordt er best contact opgenomen:

 • Motorische ontwikkelingsachterstand: laattijdig omrollen, zitten, kruipen, lopen…

 • Huilbaby's

 • Poepschuivers: belang van 800 asymmetrische kruipuren ! (minder kans op leerproblemen)

 • Orthopedische afwijkingen: voorkeurshouding in lig

Peuters & kleuters

Wanneer wordt er best contact opgenomen:

 • Motorische achterstanden:

  • Grove motoriek: houterig lopen, labiel evenwicht, veel vallen…

  • Fijne motoriek: moeilijkheden met tekenen, kleuren, knippen

 • Lateraliteitsproblemen:

  • Symmetrie tekorten

  • Geen handvoorkeur

  • Richtingsproblemen

Lagere schoolkinderen

Wanneer er een tekort vast te stellen is in de basisvaardigheden wordt er contact opgenomen:

 • Grove motoriek (o.a. evenwicht, balvaardigheid, coördinatie,…)

 • Fijne motoriek

 • Schrijfmotoriek: via een observatieformulier wordt er nagegaan waar het probleem zich juist bevindt en welke bijhorende reflexen er moeten geïntegreerd worden.

 • Inzicht in de ruimtelijke oriëntatie en structuratie (nodig om te kunnen lezen en rekenen)

 • Kennis van het lichaamsschema

 • Concentratieproblemen

 • Lateralisatieproblemen: Mesker therapie

 • Kritische ontwikkelingstekorten: methode Hendrickx

Psychomotoriek wordt toegepast bij kinderen met...

 • Een motorische ontwikkelingsachterstand

 • Leermoeilijkheden of kinderen die nog niet schoolrijp zijn

 • Gedragsmoeilijkheden

 • NLD

 • ADHD

 • ASS (Autisme-Spectrum-stoornissen)

De therapie wordt steeds voorafgegaan door de afname van een gestandaardiseerde test.

De resultaten worden besproken met de ouders en aan de hand daarvan wordt er een bepaald behandelingsplan opgesteld.

Ook zijn er regelmatig teamvergaderingen met de betrokken therapeuten: kinesisten, logopediste, psychotherapeute, waarbij de resultaten van de kinderen besproken worden.

hilde gielen

Lic. kinesitherapie

0479 399 789

gielenhilde@gmail.com

mart pelsmakers

Master in de kinesitherapie

0494 234 602

pelsmakersm@gmail.com

daphne dillen

Master in de kinesitherapie

0476 307 601

daphnedillen@hotmail.com

5B2A7516 (2).JPG

lore de bie

Master in de kinesitherapie

0478 412 041

loredebie@hotmail.com

5B2A7535 (2).JPG
5B2A7581 (2).JPG
5B2A7649 (2).JPG

praktische info

wat breng je mee naar 
de eerste consultatie

 • Identiteitskaart

 • Klevertje van de mutualiteit

 • Voorschrift van de arts

tarieven

Tarieven zijn afhankelijk van de nomenclatuur / aandoening.

 

Tijdens het intakegesprek geven we hier meer informatie over. 

heb je
een vraag?

Wij helpen je graag verder!

bottom of page