top of page

bobath therapie

Bobath therapie is een therapie die zich voornamelijk richt op kinderen en volwassenen met een hersenletsel, maar ook kinderen met motorische moeilijkheden komen hiervoor in aanmerking.

Bij een aangeboren hersenletsel is de oorzaak een verstoorde aansturing vanuit de hersenen waarvan de problemen zich uiten in de houding en de bewegingen, die minder gecontroleerd en gecoördineerd verlopen. Vaak kunnen er ook orthopedische problemen optreden. Als therapeut kunnen wij een betere houding uitlokken, waardoor deze spierspanning meer genormaliseerd wordt. Hierdoor kan het kind of de volwassene 'normale' bewegingspatronen ervaren. Het voorkomen van orthopedische problemen (zoals contracturen e.d.), het adviseren van een juiste (zit)houding, het zoeken naar aangepaste hulpmiddelen en materialen en het oefenen van dagelijkse activiteiten zijn eveneens van belang.

 

Diagnoses bij kinderen die in aanmerking komen voor deze therapie zijn:

 • Kinderen met CP

 • Kinderen met motorische ontwikkelingsvertraging

 • Premature kinderen

 • Spina bifida

 • Spierziektes

 • Syndromen

 • ...

Diagnoses bij volwassenen die hiervoor in aanmerking komen zijn:

 • CVA (herseninfarct of hersenbloeding)

 • De ziekte van Parkinson

 • Multiple Sclerose

 • ...

Voor meer informatie: www.bobath.be

hilde gielen

Lic. kinesitherapie

0479 399 789

gielenhilde@gmail.com

mart pelsmakers

Master in de kinesitherapie

0494 234 602

pelsmakersm@gmail.com

daphne dillen

Master in de kinesitherapie

0476 307 601

daphnedillen@hotmail.com

hilde.jpg

lore de bie

Master in de kinesitherapie

0478 412 041

loredebie@hotmail.com

mart.jpg
lore.jpg
daphne.jpg

praktische info

wat breng je mee naar 
de eerste consultatie

 • Identiteitskaart

 • Klevertje van de mutualiteit

 • Voorschrift van de arts

tarieven

Tarieven zijn afhankelijk van de nomenclatuur / aandoening.

 

Tijdens het intakegesprek geven we hier meer informatie over. 

heb je
een vraag?

Wij helpen je graag verder!

bottom of page